Dự án

Khóa đào tạo BIM Ban dân dụng tỉnh Tiền Giang
Khóa đào tạo BIM tổ chức cho Ban quản lý tỉnh Tiền Giang
Khóa đào tạo BIM Ban dân dụng tỉnh Tiền Giang
Học viên tương tác trên môi trường dữ liệu chung (CDE)
Khóa đào tạo BIM Ban giao thông tỉnh Tuyên Quang
Khóa đào tạo BIM ban giao thông tỉnh Tuyên Quang
Học viên thực hành
Học viên thực hành kiểm tra giao cắt xung đột
previous arrow
next arrow
Khóa đào tạo BIM Ban dân dụng tỉnh Tiền Giang
Khóa đào tạo BIM Ban dân dụng tỉnh Tiền Giang
Khóa đào tạo BIM Ban giao thông tỉnh Tuyên Quang
Học viên thực hành
previous arrow
next arrow
Picture50
Picture48
  • Left ImageRight Image

    ________________________________________________________________________________________________________________

  • Left ImageRight Image

    ________________________________________________________________________________________________________________

  • Left ImageRight Image

    ________________________________________________________________________________________________________________