BIM Cầu đường – Hạ tầng

Khóa học BIM Cầu đường – Hạ tầng được thiết kế dành cho các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra. Chương trình phù hợp cho cấp cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp cũng như người mới tiếp cận BIM.

Trong khóa học, học viên sẽ được hướng dẫn áp dụng BIM thay thế cho cách làm 2D truyền thống. Người học sẽ được đào tạo để làm việc trên môi trường dữ liệu chung (CDE), quản lý thông tin dự án, giải quyết xung đột và lập đề cương BIM…

Hoàn thành khóa học, học viên sẽ có được kiến thức tổng quan về BIM và hiểu cách triển khai BIM cho dự án thực tế.

Một số hình ảnh của khóa học

Khóa đào tạo BIM Ban dân dụng tỉnh Tiền Giang
Khóa đào tạo BIM tổ chức cho Ban quản lý tỉnh Tiền Giang
Khóa đào tạo BIM Ban dân dụng tỉnh Tiền Giang
Học viên tương tác trên môi trường dữ liệu chung (CDE)
Khóa đào tạo BIM Ban giao thông tỉnh Tuyên Quang
Khóa đào tạo BIM ban giao thông tỉnh Tuyên Quang
Học viên thực hành
Học viên thực hành kiểm tra giao cắt xung đột
previous arrow
next arrow
Khóa đào tạo BIM Ban dân dụng tỉnh Tiền Giang
Khóa đào tạo BIM Ban dân dụng tỉnh Tiền Giang
Khóa đào tạo BIM Ban giao thông tỉnh Tuyên Quang
Học viên thực hành
previous arrow
next arrow

Buổi 1: BIM Tổng quan và môi trường dữ liệu chung (CDE)

    Các thuật ngữ, khái niệm về BIM

     Kinh nghiệm triển khai BIM cho các dự án

     Môi trường dữ liệu chung (CDE)

Buổi 2: Revit và quản lý thông tin dự án

     Tổng quan phần mềm Revit

     Quản lý thông tin dự án

Buổi 3: Navisworks và điều phối dự án BIM

     Tổng quan phần mềm Navisworks

     Tạo và xuất báo cáo xung đột

     Phối hợp các bên tham gia xử lý xung đột

     Ma trận kiểm tra xung đột

Buổi 4: BIM 4D và ứng dụng BIM trong thi công

     BIM 4D quản lý tiến độ thi công

     Các ứng dụng BIM trong thi công

Buổi 5: Pháp lý và lập đề cương BIM

     Các quy định pháp lý về BIM 

     Tiến trình tổng quát triển khai BIM cho dự án

     Lập đề cương BIM cho dự án 

Buổi 6: Giải đáp và chữa bài tập (online)