Cầu Cửa Đại
img-1
Cầu Mỹ Thuận 2
img-2
Cầu Trần Hưng Đạo
img-3

Home

________________________________________________________________________________________________________________

Dự án

Phoro_5
00.Poster-2
Picture51
02. Co Luy Bridge_23 – Photo
Picture21
Phoro_8
Picture28
Screenshot_1
Picture48
Picture50
Screenshot_7
Picture4
Phu tai
previous arrow
next arrow
Phoro_5
00.Poster-2
Picture51
02. Co Luy Bridge_23 - Photo
Picture21
Phoro_8
Picture28
Screenshot_1
Picture48
Picture50
Screenshot_7
Picture4
Phu tai
previous arrow
next arrow

________________________________________________________________________________________________________________

Hoạt động đào tạo

Khóa đào tạo BIM Ban dân dụng tỉnh Tiền Giang
Khóa đào tạo BIM tổ chức cho Ban quản lý tỉnh Tiền Giang
Khóa đào tạo BIM Ban dân dụng tỉnh Tiền Giang
Học viên tương tác trên môi trường dữ liệu chung (CDE)
Khóa đào tạo BIM Ban giao thông tỉnh Tuyên Quang
Khóa đào tạo BIM ban giao thông tỉnh Tuyên Quang
Học viên thực hành
Học viên thực hành kiểm tra giao cắt xung đột
previous arrow
next arrow
Khóa đào tạo BIM Ban dân dụng tỉnh Tiền Giang
Khóa đào tạo BIM Ban dân dụng tỉnh Tiền Giang
Khóa đào tạo BIM Ban giao thông tỉnh Tuyên Quang
Học viên thực hành
previous arrow
next arrow

________________________________________________________________________________________________________________

Khóa học InnoBIM Vietnam

Revit-Dynamo Cầu đường

Infraworks Cầu đường, HTKT

BIM đơn vị quản lý

BIM đơn vị thiết kế

BIM công trình kiến trúc phức tạp

Rhino-Grasshopper Cầu đường, HTKT

________________________________________________________________________________________________________________

Kiến trúc cầu

Left ImageRight Image

________________________________________________________________________________________________________________

Tin tức hoạt động

Đào tạo BIM cho Ban giao thông tỉnh Tuyên Quang

Đào tạo BIM cho Ban dân dụng tỉnh Tiền Giang

Thẩm định giáo trình giảng dạy tại Đại học Bình Dương

________________________________________________________________________________________________________________